Planning projecten

Projectmatig werken is allang geen toverwoord meer binnen gemeenten. Gemeenten erkennen steeds meer het belang van integraal werken. Door herindelingen van gemeenten neemt de schaalgrootte toe en is een projectmatig werken een efficiënte manier gebleken om taken met succes te volbrengen.

Hoe houd je echter grip op de status van talloze, gelijktijdig lopende, projecten? Bij welke projecten, taken, besluiten ben ik betrokken? En in welke hoedanigheid (als primaathouder, portefeuillehouder, adviseur, et cetera)? Wanneer moeten mijn projecten gereed zijn en wanneer komen ze in de raad/B&W?

Om al deze vragen, en meer, snel te kunnen beantwoorden, is een programma ontwikkeld waarin projecten/taken ingevoerd en onderhouden kunnen worden.
Er zijn talloze ingangen om overzichten van lopende (en afgesloten) projecten op te vragen. Bijvoorbeeld via de ingangen medewerker, afdeling, raad, cluster, directie, et cetera.
Overzichten kunnen per ‘ingang’ en per periode opgevraagd worden zodat iedere medewerker kan zien bij welke projecten hij of zij betrokken is, wat de status is en in welke fase deze verkeren.

Samengevat: een onmisbare tool om grip te houden op projecten. Maar tevens om inzicht te krijgen in managementdata als:

  • Hoeveel projecten draaien we op jaarbasis?
  • Wat is de gemiddelde duur van een project?
  • Hoeveel procent van de projecten is niet gereed op de geplande einddatum?
  • Hoeveel dagen lopen projecten gemiddeld uit?