Vergelijking Basisregistratie WOZ met LV-WOZ

Controle juistheid en volledigheid van de informatie in de LV-WOZ in vergelijking met de Basisregistratie WOZ:
– WOZ-objecten
– WOZ-beschikkingen, bezwaren en beroepen
– Relaties WOZ – BAG
– Relaties WOZ – BRK
– Eigenaren en Gebruikers