Controle Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG in relatie tot de Basisregistratie WOZ

 • Controle juistheid, volledigheid en consistentie van BAG-objecten en relaties tussen de
  verschillende soorten en statussen van BAG-objecten.
 • Controle juistheid, volledigheid en consistentie van de BAG-data in Key2Datadistributie met
  de BAG-data in Key2Belastingen.
 • Controle juistheid, volledigheid en consistentie van de relaties van alle BAG-objecten met de
  WOZ-objecten en WOZ-deelobjecten in de Basisregistratie WOZ.
 • Controle GBO in relatie tot de WOZ.
 • Leegstandscontrole
 • Controle Belastingplichtige gebruiker