Markeren

Onze controle- en rapportageprogramma’s genereren ook foutlijsten. Bij elk foutrecord kan een notitie geplaatst worden. Dit noemen wij ‘Markeren‘. Het markeren kan in de vorm van een standaard markeercode en/of door een vrije aantekening.

Wanneer het betreffende foutrecord dan na een volgende controle run (toch) niet is opgelost en weer op het foutoverzicht terugkomt, zijn de ingevoerde markeer-gegevens direct op het overzicht zichtbaar.

Markeringen kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Enkele voorbeelden:

  • Een markering waarmee de medewerker aangeeft dat het foutrecord volgens hem/haar is opgelost.
  • Registratie van bevindingen m.b.t. foutrecords die nog niet kunnen worden opgelost.
  • Toewijzen van een foutrecord aan een andere medewerker.
  • Markering van foutrecords die moeten worden teruggemeld aan andere afdelingen en/of organisaties.
    Bijvoorbeeld het waterschap doet met betrekking tot Stuf-WOZ-gegevens een terugmelding aan de aanleverende gemeente.

Bij elke markering worden automatisch loggegevens geregistreerd, zoals door wie en wanneer de markering is opgevoerd. Op de totaaloverzichten van de management-rapportages van dVdT kunnen de aantallen foutrecords per markeercode en per gebruiker worden getoond; op deze wijze kan een manager of coördinator snel inzicht krijgen in de hoeveelheden van de nog te verwerken gemarkeerde en niet-gemarkeerde foutrecords.