Gebruikers “Belastingen – Viewer” aan het woord

Mariska Onstenk-Nijssen, medewerker basisregistraties team KADWOZ, en Ricardo Mensen, WOZ-gegevensbeheerder team Objecten, van Belastingsamenwerking Gouw-Rijnland (BSGR) vertellen over hun ervaringen met de dVdT-Viewer.

Mariska en Ricardo gebruiken de dVdT-Viewer sinds 2 resp. 1 jaar bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Mariska:  “De dVdT-Viewer is heel handig omdat je in één scherm allerlei informatie uit verschillende bronnen ziet, die ik voor mijn werkzaamheden nodig heb.”

Ricardo:   “Daarvoor zou je anders in Key2Belastingen een heleboel schermen moeten openen, dat kan nu allemaal binnen de Viewer in één programma, met enkele muisklikken kan je allerlei informatie opvragen.”

Mariska:  “Bijvoorbeeld informatie over WOZ- en kadastraal objecten uit Key2Belastingen.”

Mariska: “Bijvoorbeeld informatie over WOZ- en kadastraal objecten uit Key2Belastingen.”

Ricardo: “Het programma haalt de informatie direct uit de Key2Belastingen-database op. Dus als ik iets in Key2Belastingen wijzig, dan zie ik dat terug in de Viewer.
Ik kan hierdoor direct zien wat de gevolgen van mijn mutaties in Key2Belastingen zijn, bijvoorbeeld wanneer ik bezig ben bouwgrond om te zetten in een nieuwbouwproject.”

Mariska: “De kans dat je fouten maakt is met de dVdT-Viewer veel kleiner, omdat je veel informatie over objecten in één scherm gecombineerd ziet. Je krijgt veel meer grip op wat je doet.”

Ricardo: “Het hoeft trouwens niet over 1 enkel object te gaan, maar je kunt informatie over verschillende objecten tegelijk opvragen, zodat je direct ziet of je je mutaties volledig en juist hebt opgevoerd.”

GIS-functies binnen de dVdT-Viewer

De dVdT-Viewer haalt niet alleen administratieve informatie op, maar heeft ook allerlei GIS-functies geïntegreerd.

Ricardo: “Vanuit de Viewer kan je heel makkelijk de Cyclorama’s opvragen; dat gebruik ik vaak.”

Mariska: “Met Cyclorama’s doe ik niet zoveel, maar ik gebruik juist de koppeling met de kadastrale kaart in de PDOK-functie dagelijks.”

Ricardo: “Je kunt ook bijvoorbeeld de BAG-kaart uit de LV-BAG opvragen, hierbij kan je administratieve informatie over bijvoorbeeld een verblijfsobject of pand opvragen.”

Ricardo: “De dVdT-Viewer leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering van ons werk, maar levert ons ook een tijdsbesparing op doordat alle benodigde informatie in één systeem wordt getoond.”

GIS met bezwaarschriften, marktcijfers en bouwstromenr

In de dVdT-Viewer is een kaartlaag waarin de bezwaarschriften in beeld worden gebracht. Hierbij kan de gebruiker informatie over de aanslag, object, status etc. van het bezwaarschrift opvragen.
Met verschillende kleuren en symbolen zijn de heffingsjaren en status van de bezwaren weergegeven. Lopende bezwaren zijn bijvoorbeeld oranje, de toegekende bezwaren zijn rood en de afgewezen bezwaren groen.

Ricardo: “Er is ook een kaartlaag met marktcijfers. Als je op zo’n marktcijfer in de kaart klikt, dan krijg je allerlei informatie over het marktcijfer te zien, zoals de verkoopdatum, verkoopprijs, objectadres, Duwoz-code etc.
Dit werkt trouwens onafhankelijk van de partitie waarin je in Key2Waarderen zit.”

Meer Viewer-functionaliteiten, ook voor afdeling Heffingen

Ricardo: “In de dVdT-Viewer kan je in één keer de hele kadastrale filiatieboom bij een perceel opvragen. Het programma laat dan bij elk perceel van die boom heel handig de zakelijk rechten zien. Daar kan ik dan doorheen bladeren, dit geeft snel inzicht in de eigendomssituatie als ik bezig ben om een nieuwbouwproject op te voeren.”

Bij de WOZ-objecten zie je allerlei gegevens zoals de eigenaren, gebruikers, perceel-relaties. Hiervan zie je niet alleen de actuele gegevens, maar de volledige historie.
Ook worden de grondslagen en plichten voor alle belastingsoorten getoond, inclusief vrijstellingen en uitsluitcodes. Dit is praktisch voor de medewerkers van afdeling Heffingen, vooral omdat alle aanslagen, beschikkingen en bezwaarschriften inclusief uitspraken worden getoond.

Ricardo: “Ook zie je direct de verkoopdatum en prijzen, die kan ik mooi voor mijn werkzaamheden gebruiken. Bijvoorbeeld als ik een bouwstroom moet opvoeren.”

De nieuwste functionaliteiten van de dVdT-Viewer

Mariska: “Handig is dat je in de dVdT-Viewer op verschillende manieren kunt zoeken, ik gebruik het kadastraal object vaak als zoekingang.”

Ricardo: “Ik zoek juist vaak via een adres of objectnummer in. Je kunt ook op BAG-id in Key2Waarderen zoeken, dat schijnt in geen ander programma te kunnen. Handig is ook dat dit onafhankelijk van de Key2Waarderen-partitie werkt, waar je in Key2Waarderen in bezig bent!”

Tegenwoordig kan je op subject of kadastraal subject zoeken. Het programma laat dan alle relaties en zakelijk rechten van zo’n subject zien.

Ricardo: “Ik vind het ook heel prettig dat ik mijn eigen layout kan instellen, afgestemd op mijn eigen werkzaamheden.”

Ricardo: “Erg handig dat dit allemaal met één programma kan, dat die informatie uit al die bronnen zo gebruikersvriendelijk kan worden gecombineerd. Ik zou niet weten hoe ik mijn werk zonder de dVdT-Viewer zou moeten doen!”