Controle en rapportage financiële processen

Dit programma is ontwikkeld om bij gemeenten en waterschappen rapportages van financiële processen te maken. Tevens wordt een uitgebreide openstaande postenlijst vervaardigd en worden consistentiecontroles met betrekking tot de financiële gegevens uitgevoerd.

Per boekjaar en boekmaand worden managementrapportages van de financiële processen vervaardigd. Hierbij wordt een differentiatie gemaakt naar aanslagbiljetsoort, heffingsjaar en aanslagrun. Van de volgende gegevens worden onder andere rapportages gemaakt:

 • De opgelegde aanslagen.
 • De toegekende verminderingen en lopende bezwaarschriften.
 • Idem voor kwijtscheldingen.
 • Financiële boekingen (ontvangst, restitutie et cetera.).
 • Herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen, beslag.
 • Openstaande posten.

Daarnaast worden consistentiecontroles uitgevoerd; hierbij worden een aantal gegevensgroepen gecontroleerd, die redundant als proces- en financieelgegeven in Key2Belastingen zijn opgeslagen. Dit betreft o.a. aanslagen, verminderingen, kwijtscheldingen, aanmaningen en dwangbevelen.

De software geeft als resultaat een overzicht van de geconstateerde uitval en veel managementinformatie.

Gezonde financiële gegevens

Nadat de software gedraaid heeft, de inconsistenties verwerkt zijn en de openstaande postenlijst onder controle is, zijn de financiële gegevens in de database weer in topconditie. De software zal echter regelmatig gedraaid moeten worden om de database in topconditie te houden. Na regelmatig draaien van de controlesoftware en analyse van de resultaten kan mogelijk de oorzaak van terugkerende fouten geduid worden en mogelijk in de toekomst worden voorkómen. Wij kunnen u daarbij adviseren en ondersteunen.

Gezonde financiële gegevens leiden tot een rechtmatiger invorderingsproces en tot hogere opbrengsten. Daarnaast leiden deze tot kostenbesparingen a.g.v.:

 • Minder oninbaar.
 • Minder bezwaarschriften.
 • Snellere realisatie van de begrote opbrengst.
 • Eenvoudig maken van een betrouwbare begroting.
 • Eenvoudige verantwoording aan accountants, B&W et cetera.

Voorbeeld managementsoverzicht Vorderingen en Openstaande posten

Voorbeeld managementsoverzicht Verminderingen

Voorbeeld managementsoverzicht Aanslagregels