dVdT-Viewer voor Lokale Belastingen en Basisregistraties

De dVdT-Viewer is bedoeld voor medewerkers van lokale overheden om snel gegevens uit allerlei bronsystemen gecombineerd te raadplegen. Dit betreft informatie van onder andere:

 • BAG
 • WOZ
 • Belastingen
 • BRK
 • GBA/BRP
 • Handelsregister
 • gecombineerd met geografische informatie (GIS)

De dVdT-Viewer geeft de medewerker een zomers gevoel in de uitvoering van zijn/haar werk en levert een belangrijke tijdsbesparing op. De Viewer zorgt daarnaast voor een kwaliteitsverbetering omdat de gegevens uit diverse bronnen gecombineerd worden getoond en de kans op fouten hierdoor kleiner wordt.

In dit kader is de geïntegreerde GIS-functionaliteit erg belangrijk, aangezien deze de administratieve informatie combineert met de geografische ligging van de objecten in hun omgeving. Met de dVdT-Viewer wordt een grote stap voorwaarts m.b.t. geografisch georiënteerd werken gezet.

De dVdT-Viewer is leveranciersonafhankelijk en haalt de informatie direct uit de (Oracle-)database van de klant, zoals Key2Belastingen, Key2Datadistributie, IWB en Key2Waarderen, maar ook andere systemen kunnen worden ontsloten, zoals Gouw, Civision, Gegevensmakelaar etc. Zónder de Viewer moet de gebruiker meerdere schermen van deze systemen openen om alle informatie te kunnen opvragen. Mét de dVdT-Viewer is dit verleden tijd en kun je alles samenhangend in één systeem opvragen. De dVdT-Viewer is in nauw overleg met de medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden ontwikkeld en is zodoende afgestemd op de werkprocessen van de gebruikers.

Kenmerk van de dVdT-Viewer is dat het programma op het netwerk van de klant draait (dus niet in de Cloud). Wij leggen een zeer snelle verbinding met de database van de klant en selecteren hierin direct alle benodigde informatie. Hierdoor is deze informatie, die wij tonen, altijd volledig up-to-date: wanneer een gebruiker een wijziging in een systeem doorvoert, is deze mutatie direct zichtbaar in de Viewer, waarbij overigens de volledige historie wordt getoond.

Doordat wij zelf een verbinding met de klant-database leggen, zijn wij niet afhankelijk van door leveranciers geboden API’s of andere interfaces. Wij gaan hiermee een stap verder dan de nog te ontwikkelen Common Ground-toepassingen en kunnen eenvoudig alle informatie die nodig is, in ons systeem combineren.

Een greep uit de gegevens die in de dVdT-Viewer worden getoond:

 • WOZ-objecten met kadastrale afbakening
 • Object-onderdelen met BAG-relaties uit Key2Waarderen
 • WOZ-waarden en grondslagen
 • Eigenaren en gebruikers
 • Kadastraal objecten, zakelijk rechten en de kadastrale filiatieboom uit BRK
 • Bewoners en bedrijven uit Key2Datadistributie
 • Stuf-gegevens uit IWB
 • Plichten, beschikkingen, aanslagen
 • Bezwaarschriften inclusief status

De GIS-module van de dVdT-Viewer bestaat uit een aantal standaard kaartlagen; daarnaast kunnen eigen kaartlagen van de klant worden toegevoegd. Verder zijn er thematische kaartlagen met een variabele inhoud, bijvoorbeeld lagen waarin verkoopcijfers, bouwstromen en bezwaarschriften geografisch worden getoond; hierbij zijn diverse filterfuncties mogelijk.