Wat levert het op?

Daar elke gemeente ongeveer 1/6 van haar inkomsten uit op te leggen belastingen haalt, is het zeker zinvol om kritisch naar de kwaliteit van uw gegevens te kijken. Dat het zinvol is dat u uw database vitaal krijgt en houdt blijkt wel uit de gemiste opbrengsten die bij onze klanten naar voren kwamen: de extra opbrengsten varieerden van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s.

Uit een rekenvoorbeeld voor een gemeente met 40.000 inwoners blijkt dat deze gemeente ca. € 3,00 per inwoner per jaar aan hogere opbrengsten en kostenbesparingen kan realiseren.

Dus zo’n € 120.000,- op jaarbasis.

Uitgangspunt berekening:

 • Aantal inwoners: 40.000
 • Per gezin 2,2 mensen: 18.000 woningen
 • Aantal niet-woningen: 2.000
 • Gemiddelde waarde woning € 242.000
 • Gemiddelde waarde niet-woning € 573.000
 • OZB woningen:
  • eigenaren 0,11%
 • OZB niet-woningen
  • eigenaren 0,21%
  • gebruikers 0,17%
 • Afvalstoffenheffing: € 220,- per woning per jaar
 • Rioolrecht: € 200,- per object per jaar

Ontbrekende of niet aangeslagen objecten

 • OZB woningen en niet-woningen:
  Stel 0,1% van de woningen en niet-woningen (= 18 woningen en 2 niet-woningen) blijkt te ontbreken of wordt om diverse redenen niet of niet volledig voor de OZB aangeslagen. Dit leidt tot een gemiste opbrengst van € 4.792 + 4.355 = € 9.047 ofwel € 0,23 per inwoner per jaar.
 • Afvalstoffenheffing woningen:
  Gemiste opbrengsten: 18 * € 220,- = € 3.960,- ofwel € 0,10 per inwoner
 • Rioolrecht woningen en niet-woningen:
  Gemiste opbrengsten: 20 * € 200,- = € 4.000 ofwel € 0,10 per inwoner

Onjuiste eigenaar

 • Stel bij 0,1% is de verkeerde eigenaar gekoppeld.
  Dit leidt tot 20 bezwaarschriften. Uitgaande van 3 uur per bezwaarschrift à € 55,= per uur, leidt dit tot een extra kostenpost van € 3.300,= ofwel € 0,08 per inwoner.

Onjuiste gebruiker

 • Stel bij 0,1% is de verkeerde gebruiker gekoppeld.
  Dit leidt ook tot 20 bezwaarschriften en dus een extra kostenpost van € 3.300,= ofwel € 0,08 per inwoner.

Onterechte leegstand

 • Stel bij 0,1% is ten onrechte geen gebruiker gekoppeld.
  Hierdoor mist 18 keer afvalstoffenheffing en 20 keer rioolrecht, dus totaal € 7.960,- of te wel € 0,20 per inwoner.

Betere verwerking openstaande posten

 • Stel een beter inzicht in de status van de openstaande posten en de voortgang van de financiële processen leidt tot 0,5% minder oninbaar.
  Dit betreft € 85.500 ofwel € 2,14 per inwoner per jaar.

 

Totaal € 2,93 per inwoner per jaar aan hogere opbrengsten en kostenbesparingen.

Niet in geld uit te drukken voordelen

Bovenstaande analyse is in geld uitgedrukt. Er zijn natuurlijk ook effecten die lastiger in geld zijn uit te drukken:

 • Zekerheid over de kwaliteit (volledigheid, juistheid, tijdigheid) van uw Belastingendatabase; nu is dit vaak een ‘black-box’.
 • Goed kunnen managen van de fout-overzichten; nu is vaak niet duidelijk met welke foutlijsten de medewerkers bezig zijn en wat de voortgang van de verwerking ervan is.
 • Geen ‘gedoe’ om een betrouwbare begroting te maken of verschillen met de gerealiseerde opbrengsten te verklaren.
 • Rechtmatigheid aanslagproces: wettelijk gezien is het niet toegestaan het aanslagproces zakelijk te benaderen als “We hebben 95% binnengehaald en dus onze target gehaald en kunnen dus achterover leunen”.
 • Eenvoudige verantwoording aan accountants, B&W etc.
 • Goede beoordeling door de Waarderingskamer.