Over dVdT Software

dVdT is in 1998 begonnen om met behulp van SQL-scripts de kwaliteit van de Belastingen-database van gemeenten en waterschappen te controleren. Al gauw besloten wij om de SQL’s in  softwareprogramma’s te ‘gieten’. Het beheer en onderhoud van de vele honderden benodigde SQL-statements is in een professionele ontwikkelomgeving veel eenvoudiger, goedkoper en beter beheersbaar.

Daarnaast konden we in de programmatuur praktische functionaliteiten toevoegen voor het vervaardigen van overzichten en rapportages en voor het opvoeren van markeringen, geheel gericht op de wensen van onze gebruikers. Met onze software hoeven onze gebruikers niet meer te schakelen tussen verschillende programma’s of kennis te hebben van bijvoorbeeld draaitabellen binnen Excel, SQL of Cognos.

Alle benodigde informatie is nu (per vakgebied) beschikbaar binnen elk programma. En kan door medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie wordt gebruikt. Zowel de functionaliteit om de kwaliteit van de database te toetsen als functies om fout-overzichten en managementoverzichten op te roepen.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Het informeren en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in uw (belastingen)database.
  • U software leveren waarmee u de kwaliteit van uw database continue kunt monitoren en verbeteren.
  • Uw organisatie helpen om processen en gegevens op orde te krijgen en te houden.
  • U helpen bij (technische) vragen inzake belastingprocessen, -belastinggegevens en gegevensconversies.

 

Bel ons voor een (vrijblijvende) afspraak op  0570 – 657064 of mail ons via info@dvdt.nl !

Versnelling

Onze bedrijfsnaam ‘dVdT’ is een samentrekking van delta V en delta T. In de wis- en natuurkunde ook bekend als  dv/dt = Δv/Δt = a zijnde ‘versnelling’.

In dat is precies onze missie: het versnellen en verbeteren van de processen bij de afdeling belastingen van gemeenten en waterschappen. De huidige programmatuur waarmee gemeenten werken wordt wel  steeds verder op de werkzaamheden en wensen van haar gebruikers afgestemd maar medewerkers zijn nog altijd veel tijd kwijt aan het verzamelen van gegevens. Vaak moeten meerdere programma’s en/of schermen geraadpleegd worden om de gewenste gegevens te verzamelen.

Daarnaast is voor veel gebruikers de database die onder deze programma’s ligt één grote black box. Afdelingen kunnen vaak geen uitspraak doen over de kwaliteit van de data waarmee zij werken terwijl iedere burger het recht heeft om te weten welke gegevens de gemeente van haar opslaat en aan wie deze gegevens verstrekt kunnen worden.
Zolang informatie nog niet foutloos wordt overgedragen dan wel bewerkt, blijft kwaliteitsverbetering van data hoog in het vaandel staan bij dVdT!