Controle KADWOZ-koppeling

Software om bij gemeenten en waterschappen de KADWOZ-koppeling te controleren. Het programma voert een totaalcontrole van de kadastrale afbakening van de WOZ-objecten uit. Hiertoe worden de Kadastrale en WOZ-module met elkaar vergeleken.

Voor waterschappen wordt ook de WSHE-grondslag ongebouwd gecontroleerd.

Het controleren doen wij zeer intensief vanuit verschillende invalshoeken. Er worden in een kort tijdsbestek honderden controles uitgevoerd. Zo controleert het programma o.a.:

 • Volledigheid en juistheid van de afbakening van de kadastraal objecten; o.a. controle van de toegekende oppervlakte.
 • Volledigheid en juistheid van de afbakening van de WOZ-objecten.
 • Juistheid van de eigenaar bij WOZ-objecten.
 • Waterschappen:
  volledigheid en juistheid van de WSHE-grondslagen ongebouwd door vergelijking met de ongebouwde toegekende oppervlakte; zowel gezien vanuit de kadastraal objecten als vanuit de WOZ-objecten.

De software geeft als resultaat een overzicht van de geconstateerde foutsituaties, inconsistenties, onwaarschijnlijkheden en veel managementinformatie.

Nadat de software gedraaid heeft en de foutrecords geanalyseerd en verwerkt zijn, is het KADWOZ-deel van uw database weer in topconditie. U zult de kwaliteitscontroles echter moeten blijven uitvoeren om uw database in topconditie te houden. Na regelmatig draaien van de controlesoftware en analyse van de resultaten kunt u mogelijk de oorzaak van terugkerende fouten duiden en mogelijk in de toekomst voorkómen. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Voordelen gezonde KADWOZ-relaties

Gezonde KADWOZ-relaties in uw systeem zijn van vitaal belang voor de basisregistratie WOZ, de taxatie van WOZ-objecten en de vervolgprocessen zoals bijvoorbeeld de aanslagoplegging. Het controleren van de objectafbakening kan leiden tot:

 • Opvoeren van ontbrekende WOZ-objecten met extra opbrengsten per object.
 • Betere kadastrale afbakening en juiste oppervlakte bij de grond-onderdelen, dus mogelijk een hogere opbrengst.
 • Of juist minder bezwaarschriften m.b.t. de WOZ-waarde, indien teveel oppervlakte was toegekend.
 • Juiste eigenaar dus minder foutieve aanslagen en dus minder bezwaren.
 • Betere kwaliteit gegevensleveringen aan LV-WOZ en waterschappen.
 • Eenvoudige verantwoording van de kadastrale WOZ-afbakening aan de Waarderingskamer.

Voorbeeld managementoverzicht KAD objecten

Voorbeeld managementoverzicht WOZ objecten

Voorbeeld managementoverzicht KAD objecten samenwerkingsverbanden