VERBETER DE KWALITEIT VAN UW DATA

In nagenoeg elke database sluipen in de loop van de tijd fouten en inconsistenties. Enerzijds door handmatig foutief gemuteerde gegevens, anderzijds door fouten of uitval in koppelingen met andere systemen of door een niet correcte inrichting van het systeem.
Het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van data heeft, voor u als eigenaar, continue uw aandacht nodig!

Zorg dat uw organisatie een gezonde database heeft en houdt!

dVdT Software weet precies welke gegevens voor welk proces benodigd zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen.
dVdT heeft softwareprogramma’s ontwikkeld die de kwaliteit van uw database continue kunnen toetsen. Door deze software regelmatig te draaien en de geconstateerde fouten en inconsistenties op te lossen, wordt de datakwaliteit steeds beter, met als gevolg hogere opbrengsten, lagere kosten en blije medewerkers en burgers!