Urenregistratieprogramma

Ook benieuwd hoeveel uren u (of uw collegae) aan bepaalde projecten besteden? Vaak moeten de bestede uren aan externe/gesubsidieerde projecten ook verantwoord worden. Dit kan eenvoudig met ons urenregistratieprogramma.

De oudste, nog niet afgeronde, weekstaat staat direct klaar na het opstarten van het programma. Zo worden vergissingen voorkomen en de gebruiker gedwongen om de oudste weekstaten eerst in te vullen of af te ronden. 

Controle

Nadat een weekstaat geheel is ingevuld, kan de  medewerker de weekstaat  ter goed­keuring en verwerking naar zijn/haar afdelingshoofd ‘zenden’. Deze krijgt, naast diens eigen week­staten, ook de afgeronde weekstaten van de medewerkers te zien. Vervolgens kan hij/zij die weekstaten goed- dan wel afkeuren. Afkeuren kan alleen indien ook een reden van afkeuring wordt opgegeven. Medewerkers kunnen afgekeurde weekstaten vervolgens weer aanpassen.

Instellingen

Er is een aantal instellingen mogelijk waarmee het urenregistratieprogramma op maat kan worden ingericht. Hiermee kan het aantal dagelijks benodigde handelingen van de gebruikers worden geminimaliseerd:

  • uitklappen van kolommen
  • gebruik van een modelurenstaat
  • alleen de regels tonen waarop geboekt is, et cetera, et cetera

Nauwkeurigheid tijdschrijven

De registratie van tijd kan met een (door de beheerder instelbare) nauwkeurigheid van 1, 15, 30 of 60 minuten.

Importeren en exporteren

Het urenregistratieprogramma kan initiëel worden gevuld met gegevens uit personeels- en financiele informatiesystemen. Tevens is een export van goedgekeurde weekstaten naar andere systemen mogelijk, onder andere via CSV-formaat.